بورسیه تحصیلی

تیم آموزشی ایران‌زمین همواره دغدغه‌ ایجاد امکانات برابر جهت آموزش‌ همه فرزندان این سرزمین، فارغ از شرایط مالی و اجتماعی آن‌ها را داشته است. چه بسیار کودکان مستعدی که به علت فقر مالی والدین خود از حق طبیعی خود مبنی بر دسترسی مناسب محروم مانده و از چرخه‌ رشد اجتماعی عقب مانده‌اند.
از این‌ رو این مجموعه با ایجاد طرح بورسیه، درصدد حمایت مالی از متقاضیانی می‌باشد که در حین مستعد بودن و علاقه به آموزش، از تمکن مالی مناسب جهت پرداخت شهریه برخوردار نیستند. این تخفیف‌ها که بنا به شرایط هر متقاضی به صورت موقت (یک یا دو ترم) یا دائم (در کل دوران تحصیل زبان‌آموز) می‌باشد، با تقبل هزینه‌ی تحصیلی مانع از محروم ماندن اقشار مستضعف از دریافت آموزش مناسب می‌گردد.