نوجوانان

رده سنی: 12 تا 16 سال

کلاس‌های مقطع نوجوانان که هفته‌ای 3 جلسه با طول زمان 1/5 ساعته می‌باشد، با کتاب Family & Friends آغاز شده و سپس با Teen2Teen ،Touchstone و Viewpoint ادامه می‌یابند. اين گروه با تكيه‌ بيشتر بر گرامر و بحث‌های ساختاری زبان، در پی آماده‌سازی نوجوانان جهت تسلط كامل بر چهار فعاليت اصلی زبان يعنی گفتار، شنيدار، خواندن و نوشتن می‌باشد.