راهنمای زبان آموزان جدید الورود

زبان‌آموزان جدیدالورود به دو دسته تقسیم می‌شوند :

1. زبان‌آموزانی که قبلا زبان انگلیسی آموخته‌اند: این دسته افراد نیاز به تعیین سطح دارند و بایستی وقت تعیین سطح رزرو نمایند. زبان‌آموزان محترم پس از پایان تعیین سطح می‌توانند نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

2. کسانی که اصلا زبان انگلیسی نیاموخته‌اند: این افراد با توجه به سن و مقطع تحصیلی در سطح مربوطه ثبت‌نام می‌شوند.