زبان های غیر انگلیسی

دنیای کنونی براساس ارتباطات همه‌جانبه ملت‌ها و مواجهه فرهنگ‌های متکثر در سراسر جهان تعریف و سازمان یافته است. مرکز آموزشی ایرا‌ن‌زمین در راستای پیشبرد ارتباط موثرتر و کارآمدتر با جهان به‌ خصوص ورود فعالانه‌تر به ساحت‌های علمی، فرهنگی و آموزشی، فعالیت تخصصی خود را صرفا به زبان انگلیسی محدود نکرده و اقدام به برگزاری کلاس‌های غیرانگلیسی، شامل زبان آلمانی، فرانسوی و ترکی‌استانبولی نموده‌است.

متقاضیان می‌توانند تحت نظر اساتید مجرب در هر زبان، به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام و جهت شرکت در امتحانات بین‌المللی زبان مربوطه، آماده شوند.