هنری

جهان امروز، جهانی همواره رو به تغییر و پویایی می‌باشد. در این میان متدهای آموزشی از چهارچوب‌های خشک و آکادمیک خود خارج گشته و با لذت هنر آمیخته می‌گردند. در راستای تعهد به روش‌های نوین، مجموعه آموزشی ایران‌زمین با تلفیق هنر و آموزش، در پی بدل‌سازی امر آموزش به تجربه‌ای سراسر خلاقانه و لذت‌بخش می‌باشد. در این میان، دراما یا تئاتر به دلیل اینکه بازنمایی خلاقانه‌ای از زندگی واقعی است، در اولویت فعالیت‌های هنری این مرکز بوده و زبان‌آموزان می‌توانند با عضویت در گروه‌های تئاتر انگلیسی ایران‌زمین، ضمن آموزش بهتر و لذت‌بخش‌تر زبان انگلیسی، اجرای نمایشنامه به زبان انگلیسی را تجربه نمایند.