فرهنگی و اجتماعی

اگرچه هدف اصلی و فعالیت غالب این مجموعه، آموزش زبان انگلیسی به عنوان دروازه ارتباط و گفتگو با جهان می‌باشد، اما بنا به رسالتی که برای خود قائل است، هرگز در طول فعالیت بیست ساله‌ خود از مسئولیت و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی خود غفلت نکرده و همواره در تلاش بوده با برقراری همایش‌های مختلف، کودکان و جوانان این مرزوبوم را در ارتقای رشد فکری و فرهنگی آنان یاری نماید. همایش‌هایی که در این سال‌ها با موفقیت برگزار شده‌اند، شامل همایش حفاظت از محیط‌زیست، همایش آشتی با طبیعت، همایش رشد فرهنگ ترافیک، برقراری اردوهای تفریحی آموزشی و … می‌باشند.