English Home

از متدهای نوین آموزش، آموختن در دل زیستن روزمره و شبیه‌سازی فضای آموزش با زندگی واقعی است. در راستای این هدف، مرکز آموزشی ایران‌زمین اقدام به ایجاد کافه انگلیسی در محیطی مدرن و جذاب جهت مراودات و ارتباطات بیشتر زبان‌آموزان نموده است.

آن‌ها می‌توانند ضمن نوشیدن قهوه یا چای و چشیدن دسرهای مختلف، به بحث و گفتگو با زبان انگلیسی پرداخته و زبان را در محیطی خارج از فضای رسمی کلاس، تجربه نمایند.